Dernek Hakkında

Derneğimiz Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1946 gün ve 4130 sayılı kararıyla, Türkiye'nin kamu yararına çalışan İlk Turizm Derneğidir. Derneğimiz aynı zamanda kamu yararına çalışan tek dernektir.

# Kurulduğu tarihlerde, "turizm"in adı dahi telaffuz edilmezken, ülkenin turizm politikalarını belirlemede, turizmin bilinçli yapılandırılmasında, turizm tanıtımının gerçekleştirilmesinde ve en önemlisi de turizm değerlerinin ortaya çıkarılmasında önder olmuştur.

Hükümetlere, turizm alanında danışmanlık yapmıştır. Bugün bilinen önemli turizm birlik ve kuruluşları ile halen yürürlükte olan turizm mevzuatının temeli de Ege Turizm Derneği tarafından atılmıştır.

Derneğin en önemli icraatlarının başında, Selçuk'ta bulunan "Meryem Ana Evi"nin ortaya çıkartılması ve dönemin hükümetine tanıtılması gelmektedir.Turizm Bakanlığı ve Yerel Yönetimler ile işbirliği içinde çalışan Ege Turizm Derneği kurulduğu günden bu yana Ege Turizmini geliştirme adına tanıtım amaçlı pek çok basılı materyal hazırlanması, toplantı düzenlenmesi, kitap basılması, fuarlara katılma ve destek verme gibi pek çok projeye imza atmıştır.

Yayınlarımız

Aşağıda yayınlarımızın bir kısmına ait görseller yer almaktadır. Yayınlarımız hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

# # # # # #
# #

DERNEK FAALİYETLERİ GÜNCEL ve DUYURULAR

#

Detaylı bilgi için tıklayınız: İKSEV

TURİZM: ETİK KODLARI VE YÖNETİM STRATEJİLERİ TOPLANTISI

Derneğimiz, DEÜ İZİSYÖM İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte "Turizm: Etik Kodları ve Yönetim Stratejileri" konulu 3. Farkındalık Toplantısını 07.Mayıs.2015 tarihinde gerçekleştirdi.