Kurumsal

Vizyon ve Misyon

Türkiye'nin en fazla turistik potansiyeline sahip bölgelerinden biri olan Ege Bölgesinin Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliği çerçevesinde, diğer dernek ve kurumlarla ortak projeler yaparak veya yapılan çalışmalara destek olunarak, İzmir'in önemli bir destinasyon haline gelmesini, bölgenin kültür mirası hakkında farkındalığı artmasını, turistik ürününün çeşitlendirilmesini, bölgemize gelen turistin ihtiyaçlarını karşılayan alt yapının geliştirilmesini, teknolojik gelişmelerin paralelinde bölgenin tanıtılmasını sağlamaktır.

Amaç

Ege Turizm Derneği'nin amacı, turizm bakımından doğal, tarihi, turistik ve arkeolojik değerlerinin geniş ölçüde bir arada toplanmış olduğu İzmir ve çevresinde, turistik servetleri, ilgili resmi, yarı resmi ve özel kuruluşların ve yurttaşların yardımı ile turizm gereklerine göre değerlendirmeye ve yurdumuzda turizmi, artan bir gelişmeye götürecek yurt çapında yayılmasına ve böylelikle iç ve dış turizm hareketlerinin çoğalmasına çalışmak ve her yönüyle turizm konusuna giren bütün meselelerle meşgul olmaktır. Dernek siyasetle meşgul olmaz.

Tarihçe

Ege Turizm Derneği, 20 Kasım 1944 tarihinde Suad Yurtkoru önderliğinde, 34 Milletvekili, Bürokrat, Sanayici, Tüccar, Gazeteci ve İşadamı olmak üzere toplam 74 kurucu üyenin katılımıyla kurulmuştur. Ege Turizm Cemiyeti adıyla kurulan dernek, Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1946 gün ve 4130 sayılı kararıyla, kamu yararına çalışan ilk turizm derneği olarak tescil edilmiştir.

Kurulduğu tarihlerde, "turizm"in adı dahi telaffuz edilmezken, ülkenin turizm politikalarını belirlemede, turizmin bilinçli yapılandırılmasında, turizm tanıtımının gerçekleştirilmesinde ve en önemlisi de turizm değerlerinin ortaya çıkarılmasında önder olmuştur. Hükümetlere, turizm alanında danışmanlık yapmıştır. Bugün bilinen önemli turizm birlik ve kuruluşları ile halen yürürlükte olan turizm mevzuatının temeli de Ege Turizm Derneği tarafından atılmıştır.

Derneğin en önemli icraatlarının başında, Selçuk'ta bulunan "Meryem Ana Evi"nin ortaya çıkartılması ve dönemin hükümetine tanıtılması gelmektedir.

Turizm Bakanlığı ve Yerel Yönetimler ile işbirliği içinde çalışan Ege Turizm Derneği kurulduğu günden bu yana Ege Turizmini geliştirme adına tanıtım amaçlı pek çok basılı materyal hazırlanması, toplantı düzenlenmesi, kitap basılması, fuarlara katılma ve destek verme gibi pek çok projeye imza atmıştır.