Neler Yaptık? (1986 - 2011)

1986

Turizm Haftası için hazırlatılan 25.000 adet broşürün uçak vasıtası ile havadan atılarak dağıtılması.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma ile şehrin çeşitli yerlerine Şehir Haritasının konulması için saç üzerine dekupajı yapılarak turistlerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi.

Amerika'daki Efes Derneği yöneticisi Sn. Joseph Guatman'e Meryem Ana Evi'nin ve Mezarı'nın tanıtılması için Vatikan nezdinde yaptığı yoğun çalışmalar üzerine bir plaket ile teşekkür edilmesi.

Şehrimize kongre sebebiyle gelen turist kongre üyelerini Bergama ve Efes ziyaretleri sırasında İzmir Turizm ve Folklor Derneği ile Sümer Halk Oyunları Topluluğu gösterilerinin yapılması için gönderilmesi.

1987

Turizm Haftası Organizasyonu'nda Ticaret Odası ile müşterek bir "Turizm Sempozyumu"nun tertiplenmesi.

1988

Turizm Enformasyon Bürosu önüne ışıklı bir İzmir haritasının konulması.

Turizm ve Eğitim konulu bir panel gerçekleştirilmesi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Şube Müdürlüğü talebi ile deniz ve karayolu üzerinden gelen turistlerin araç camlarına yapıştırılacak tanıtıcı sticker hazırlatılması.

Efes Ören yerindeki tarihi eserlerin önüne 4 dilde hazırlatılan tanıtıcı levhaların konulması.

Kadifekale surlarına çıkışı kolaylaştıracak tutamakların hazırlanması.

1989

1988 yılındaki yapılan işler takip edilerek neticelendirildi.

1990

İzmir Turizm Envanterinin bastırılması.

Kadifekale ören yerine çıkışların kolaylaştırılması amacı ile yaptırılan korkuluklar daha iyi şekilde tamir edilmiş, PTT idaresi ile temasa geçilerek turistlerin yararlanabilmesi amacıyla ankesörlü telefon temin edilmesi.

Ege Bitki Örtüsü kitabının 5000 adet olarak bastırılması.

1992

"Türk Folklorunun Turizm'e Katılımı" ve Kadifekale'nin Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu bir panel düzenlenmesi.

Şehrin görünümünü çirkinleştiren telefon ve elektrik direklerine yapıştırılan rengarenk ilanlara müsaade edilmemesi için yetkili makamlara başvurulması. "Şehrimizi Temiz Tutalım" sloganlı bir etiket yaptırılarak araç camlarına yapıştırılması.

Turizm değerlendirmesi için TÜRSAB, ETİK ve ESAD ile müşterek bir toplantı düzenlenmesi.

1993

İzmir Turizm Envanterine bastırılması.

1992 yılı sonu değerlendirilmesi için basınla paylaşılmak üzere belli aralıklarla toplantıların yapılacağı kararının alınması.

1994

Turist rehberlerinin bilgilendirilmesi için Sn. Ekrem AKURGAL'ın katılımıyla konferans düzenlenmesi.

Mayıs ayı turizm sezonu öncesi tercümen ve rehberlerin bilgilendirilmesi amacıyla "Tarihte Ege Medeniyetleri Paneli"nin düzenlenmesi ve Panele Ekrem AKURGAL, Şadan GÖKOVALI ve Yaşar AKSOY'un katılımları.

1995

Turizm Envanterinin bastırılması.

Turizm ve Koordinasyon toplantılarına derneğimizin üye olarak katılımı.

1996

Turizm Envanterinin bastırılması.

Turizm Panelinin düzenlenmesi.

İzmir'de her yıl düzenlenen NETUREX Fuarının daha çekici hale getirilmesi için çalışmaların yapılması.

İzmir'de mevcut resmi ve özel kuruluşların katılımı ile "Ege Turizm Vakfı" kurulması için hazırlıkların yapılması.

Vakıf Tüzüğü'nün hazırlanması için derneğimizin görev alması ve Ocak 1997 da açılacak NETUREX Fuarına derneğimizin katılması.

1997

Turizm Fuarında Derneğimizin bir stant ile iştiraki.

İsa'nın doğumunun 2000'inci yılı dolayısıyla geniş kapsamlı bir panel düzenlenmesi. Meryem Ana ve Efes'in Turizm yönünün öne çıkarılması.

Folklor gösterilerinin denetime tabi tutulması.

1998

Turizm Polisi Teşkilatı'nın kurulması ve İzmir'de uygulamaya geçirilmesi faaliyetleri.

Güvenlik, Tercümanlık ve Rehberlik için Derneğimiz tarafından eğitim verilebilmesi için ilgili makamlara müracaatta bulunulması.

1999

İnanç Turizmi'nin yaratacağı olumlu potansiyel için yurt dışında İzmir'in Hıristiyan dünyası için önemli tarihi yerlerinin tanıtım faaliyetleri.

Turizm Envanterinin bastırılması.

İzmir İl Turizm Müdürlüğü binasının önündeki sokakta park halindeki araçlardan bağış toplanması ve Müdürlüğe katkıda bulunulması.

Derneğimiz tarafından tüzüğü hazırlanan İzmir Tanıtım Vakfı'na kurucu üye olarak katılım.

Çeşme Termal Turizm imkanları için; Sadece Termalden istifade edecek turistler için 2. Konutların turistlere tahsis edilmesi için çalışmalar.

2000 yılı için İnanç Turizmi Koordinasyon Kurulu kurulması amacı için çalışılması. Kuşadası Turizm Derneği'nin 2000 yılı İnanç Turizmi için hazırlamış olduğu "Anatolia 2000" broşürü ve CD'lerinin tüm yurtdışı Turizm Büro ve Acentelerine gönderilmesi görevinin gerçekleştirilmesi.

Turizm Sempozyumu'nun yapılması.

Nemrut ve Hasankeyf bölgelerinin tanıtım filmi hazırlanması.

2000

"Sivil Toplum Örgütlerinin İnanç Turizmine Katkıları" Panelinin düzenlenmesi ile İl Turizm Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarının karşılanması.

Tatil 2000 Fuarı'na Derneğimizin katılımı.

Urla bölgesindeki kazıların tanıtımı ve bir müze ile zeytin yağı müzesinin açılış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Urla yöresi Gurme ve doğal ot yemeklerinin ortaya çıkarılması.

Gemicilik tarihine damgasını vuracak "GÖKE" tipi tekne yapımının ortaya çıkarılması

2001

Turizm Bakanlığı'nın Alaçatı koyunda bulunan tesisinin gençlik kampı olarak kurulması.

Üç dinin mensuplarının birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıklarına dair kalıntıların bulunduğu tarihi yapıların bir envanterinin hazırlanması

"Çeşme arama Konferansı" yapılması ve "Çeşme Checkup" olarak bu konferansın raporları başta bakanlık olmak üzere İzmir Valiliği'ne ve diğer ilgili makamlara dağıtılması.

2002

Bergama Turizmi için Check-Up başlıklı bir Arama Konferansı yapıldı. İlgili makamlara raporlar sunuldu.

"Danışma Konseyi" veya AR-GE kurulması için çalışmalar yapıldı.

"Turistik ürün Çeşitlenmesi" başlıklı 3. Ulusal Türkiye Turizm Sempozyumu'na tebliğ sunuldu..

Çeşme ve Bergama'da yapılan Arama Konferansı'nda SWOT analizleri bir toplantı ile taktim edildi..

İzmir'de Kuş Cenneti Kurulması ve turizme açılması için çalışmalar başlatıldı.

Dünyaca ünlü Şair Lord Byron'un mezarını İzmir'de olacağı ve yerinin bulunması için çalışmalar yapılması..

Termal Turizm raporu hazırlandı ve sunuldu..

İzmir ili ilk öğretim okulları öğrencilerine turizm bilincinin aşılanması için Milli eğitim Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak proje kapsamında öğrenciler bir program dahilinde geziye çıkartıldı.

2003

Turizm haftası etkinliklerinden bir okulun öğrencilerini belli bir program gereği "Kültürel Çevre Gezisi" yapıldı.

İlk Öğretim öğrencileri arasında yapılan "Turizm" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Çeşme Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen panelde turizm çeşitleri hakkında sunum yapıldı.

Muhtelif sempozyum, panel ve konferanslara tebliğ sunulması suretiyle katılım sağlandı.

2004

Hazırlamış olduğumuz "İzmir Logosu" Valilikçe onaylanmıştır. İzmir Tanıtım Kitabı bastırılmıştır.

UNIVERSIADE kapsamında derneğimiz görev almıştır.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Oğuzhan İlk Öğretim Okulu'nun talebi üzerine üyelerimizden toplanan kitaplar gönderilmiştir.

2000 adedi Türkçe olmak üzere yabancı dillerde 12.000 adet bastırılan "İzmir Tanıtım Kitabı" (Prestij Kitabı) İzmir Valiliği'ne teslim edilmiştir.

Çeşme Termal Projesi'ne ilişkin olasılıklarla ilgili rapor hazırlanmıştır.

İzmir tanıtımı için Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak tanıtım CD'si hazırlanmış ve dağıtılmıştır.

Yurt dışı fuarlarında Türkiye standında İzmir için ayrı bir bölüm ayrılması konusu Kültür Bakanlığı'na iletilmiştir.

2004 yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

BIZ Turizm Fuarı'na katılım sağlanmıştır.

İstanbul'da yapılacak EMITT Fuarı'nda İzmir Standının düzenlenmesi için İzmir İl Kültür ve Turizm Turizm Müdürlüğü'yle işbirliği yapılmıştır. Katılmış olduğumuz fuarda düzenlenen İzmir Fuar Standı en başarılı stant olarak ödüllendirilmiştir.

2005

Dernek Tanıtım Broşürünün basılması.

Eko Turizm Kitabı için çalışmaların başlatılması.

İzmir tanıtımı için Prestij Kitabı tekrar bastırılmıştır.

İzmir limanına turist getiren gemilere İzmir Tanıtım Broşürü dağıtılmıştır.

UNIVERSIADE oyunları için misafirlere verilecek çantalar hazırlatılmıştır.

2005 yılı Turizm Şurasına katılım sağlanmıştır.

Sağlıklı Yaşam Fuarı?na katılım sağlanmıştır.

2006

EMITT Fuarı'na katılım sağlanmıştır.

Mayıs ayında İstanbul'da yapılan Travel Turkey Fuarı'na katılım sağlanmıştır.

Atatürk'ün 125. doğum yılı için 17 dilde "Yurt da Sulh Cihanda Sulh" sözlerini ve o günün fotoğraflarını içeren, arka yüzünde bu sözün neden söylendiğini farklı dilde açıklayan broşür hazırlanarak dağıtımı sağlanmıştır.

İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu AŞ'ye ait 20 adet hisse satın alınarak organizasyona ortak olunmuştur.

İzmir Türküleri adı altında ir CD hazırlanmıştır.

2007

İzmir Limanı'na gelen gemilerle ziyaret eden turistlere İzmir Şehir Yol Haritası bastırılarak dağıtılmıştır.

İzmir Tanıtım Kitapçığı bastırılmış ve dağıtılmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, BİM, İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu AŞ'nin düzenlediği "Destinasyon Pazarlama alanında Ortaklık" konulu çalıştayında görev alınmıştır.

İKSEV'in organize ettiği İzmir-Avrupa Caz Festivali'ne katkıda bulunulmuştur.

2008

İzmir Valiliği'nin Turizm İl Koordinasyonu toplantılarına Derneğimiz daimi üye olarak temsil edilmeye başlamıştır.

Ege-Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin "2007 Yılı Panel Bildirileri Kitabı" bastırılmıştır.

İzmir'de kurulan İZKA'nın ilgili komite çalışmaları ve toplantılarında Derneğimiz temsil edilmiştir.

T.C. Cumhur Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Okuyor" kampanyası için İlk Öğretim Okullarına 69 farklı kitaptan 500'er adet bastırılarak İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

2009

İzmir Merkez'den başlayarak Selçuk'ta son bulan Kral yolu (İon Yolu) projesini başlatılmıştır.

İzmir Foça'dan Marsilya'ya yapılacak "Tarihi Deniz Yolculuğu"na katkıda bulunulmuştur. Tamamlanan İzmir Eko Turizm Güzergâhları Kitabı bastırılmış ve görsel ve basılı medyada lansmanı yapılmıştır.

Travel Turkey İzmir Fuarı'na stant açılarak katılınmış ve dernek faaliyetleri konusunda tanıtım yapılmıştır.

2010

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği "İzmir?i Yaşamak" projesine katkı sağlanmıştır.

4. Uluslararası İzmir Kukla Günleri programına katkıda bulunulmuştur.

2010 yılında yapılacak yurt içi ve yurt dışı fuarlarda İzmir"in temsili için İzmir İl Kültür Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılmıştır.

İzmir Kent Konseyi'nde Turizm ve Kültür Çalışma Grubuna dahil olunarak destek verilmiştir.

İKSEV tarafından yapılan organizasyonlara maddi ve manevi destek verilmiştir. İzmir Travel Turkey Fuarı'nda İzmir İl Kültür Müdürlüğü standı içerisinde Derneğimiz yer almıştır.

İzmir'e Hava Limanlarından vizesiz giriş yapan turistlere verilen vize kuponları 10 farklı tasarımla kartpostal haline getirilmesi için Kartpostal çalışmalarının baskı ve dağıtım için İzmir Valiliği, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, PTT Baş Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülmüştür.

2011

Bergama'da yapılmış olan Teleferik için Akropolis Teleferik İşletmesi'nin çalışmaları yerinde tetkik edildi.

İzmir Tanıtma Vakfı'na derneğimizin üye olarak katılımı.

Selçuk Şirince'nin turizm bakımından düzenlenmesi.

Turizm Haftası etkinliklerine ve yurt dışı fuarlarına katılım.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul Günay'ın ofisimizi ziyareti.

Daha önce çalışmalarına başlanan kartpostal projesinin tatbikine başlanmıştır.

Ege'nin İncisi İzmir tanıtım kataloğunun bastırılarak İzmir Valiliği'ne verilmesi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı AR-GE Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün iş yerinde eğitim programında yer alarak İzmir Kızlarağası Han esnafı ve Faytoncuların eğitiminde yer alınması.

Bakanlığımız tarafından İzmir tanıtımı için davet edilen yabancı basın mensuplarının ağırlanması.

İngiliz basınında isim yapmış medya mensuplarının derneğimiz desteği ile ağırlanması.

2011 yılı İzmir Çiğli'de Türkiye Hava Kuvvetleri 100. Yıl Kutlaması için bulunan yabancı davetlilere İzmir ve Atatürk hakkında tanıtıcı broşürlerin verilmesi.

Sağlık Turizmi için İngilizce Termal Turizm ve Medikal Turizm olarak iki ayrı çalışma grubu ile tanıtım CD'leri hazırlanması.

Daha önce bahsi geçen kartpostal çalışmalarının 500.000 adetinin PTT tarafından bastırılarak Hava Limanlarına teslim edilmesi.

İlk Öğretim Okullarının kütüphanelerinde kullanılmak üzere dört ayrı kitabın 320 takım halinde baskısının yaptırılması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslimi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerçekleştireceği "VIII. Uluslararası Türk Halk Kültürü kongresinin tertiplenmesi için Bakanlığımıza katkı verilmesi.

İzmir'de İnanç Turizminin daha etkin hale gelmesi için "Ege'de 7 Kiliseler" broşürünün hazırlanması ve İZKA tarafından 40.000 adet baskısı yapılacak olan bu broşürlerin yurt dışında dağıtım çalışmaları.

İzmir Mobil Kent Rehberi'ne Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak katkıyla başlanmasına.