Neler Yaptık? (1986 - 2011)

2012

1. Dernek web sitemiz güncelleşmiş ve internetten derneğimizle ilgili tüm bilgiler sunulmuştur.

2. Uluslararası "Kukla Günleri" programı için Konak Belediyesi ile müşterek çalışma yapılmıştır.

3. İzmir Ekoturizm Güzergahları kitabımızda yer alan Balçova Termal Tesisleri Güzergahı pilot bölge seçilerek projelendirilmesine başlanılmıştır.

4. Her yıl yapılmakta olan İzmir Kültür ve Sanat Vakfının festivalinde görev alarak katkıda bulunmuştur ve yönetim kurulunda derneğimiz temsil edilmektedir.

5. Belediyeler ve diğer Kurumlara, Ekoturizm güzergahları kitabımızdan alıntı yapmak için müracaatları kaynak göstermek suretiyle müsaade edilmiştir.

6. İzmir de kurulan ve çalışmaya başlayacak olan "İzmir Kent Konseyi" ine yönetim Kurulu üyelerimiz katılmışlar ve önerileri doğrultusunda "Turizm ve Kültür" çalışma gruplarının kurulması sağlamıştır.

7. İzmir tarihi ve turistik yerlerin tanıtımına katkıda bulunacak olan İzmir Hava Meydanından giriş yapacak turistlere kartpostal verilme sisteminin oluşumu sağlanmıştır. Yurtdışından giriş yapan 11 ülkenin turistleri için gümrük girişinde verilen pusulaları kartpostal haline getirerek ve 10 ayrı fotoğraflarla İzmir'i tanıtılmasına çalışılmıştır. 550 000 adet olarak P.T.T genel müdürlüğünün yardımı ile temin edilen bu kartpostal projesi halen yürürlüktedir.

8. Yıllar içinde yurtdışı fuarlarına katılarak şehrimizin tanıtılmasına gayret gösterilmiştir. Her yıl 5-6 yurtdışı fuarları (Berlin, Londra, Selanik, Moskova gibi)

9. Önceki yıllarda bastırmış olduğumuz ve özel misafirlere İzmir Valiliği tarafından verilen "Egenin İncisi İzmir" prestij kitabı, İzmir Valisinin ön sözü ile ve düzeltmeler yapılarak hizmete sunulmuştur.

10. Derneğimizin gayretleri ile İzmir Tanıtma Vakfına (İZTAV) derneğimiz üye olarak yönetim kurulunda temsil edilmektedir. Ayrıca yine İZTAV'ın bir kuruluşu olan "İZMİR KONGRE ve ZİYARETCİ TURİZM TANITIM A.Ş." de hisse sahibi olarak derneğimiz yönetim kurulunda temsil edilmektedir.

11. Her yıl İzmir'de yapılması için gayretlerimizle kazandırdığımız "Travel Turkey" fuarında derneğimiz yaptığı çalışmaları fuar iştirakçilerine sunmak suretiyle bir stand kurarak halkımızı bilgilendirmeye çalışılmıştır.

12. Türkiye de bir ilk olarak "Turizm Hukuku" kitabı için Prof. Dr. Hasan Nerad'ın çalışmaları desteklenerek devam etmektedir çok yakında bir neşriyatımız olarak sunulacaktır.

13. Zaman zaman gördüğümüz ve tespit ettiğimiz düzensiz ve temiz olmayan seyir alanları ile turistik alanlar için bizzat girişimde bulunarak düzeltilmesi sağlanmıştır. (Şirince'nin temiz görünmesi ile Kadifekale ye seyir platformu ve merdiven korkuluklarının yapılması gibi)

14. T.C. Cumhurbaşkanlığı'mızın yürüttüğü "Türkiye Okuyor" kitap kampanyasına derneğimiz katkı koyarak seçilmiş kitaplardan 24.600 adedinin ilk öğretim okulları kütüphanesine dağıtımı sağlanmıştır.

15. İzmir'de çalışır vaziyette bulunan Bergama Akropolis Teleferik işletmesi yerinde tetkik edilerek katkıda bulunulmuştur.

16. Eksikliğini duyduğumuz Londra-İzmir / İzmir-Londra direkt tarifeli uçak seferlerinin yapılabilmesi için girişimlerde bulunulmuş haftada her gün olmasa bile haftada 3-4 gün bu seferlerin yapılması sağlanmıştır.

17. T.C. Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Ertuğrul Günay'ın dernek ofisini ziyaret ederek derneğimiz hakkında bilgilendirilmiş ve projelerimize katkıları sağlanarak kendisine dernek rozetimiz takılmıştır.

18. Yurt dışında ülkemizi basın yoluyla tanıtacak olan basın mensupları şehrimizdeki tetkikleri sırasında katkıda bulunarak ağırlama yapılmıştır.

19. Hava Kuvvetlerimizin 100 yıl kutlaması için Yurt dışından gelen ecnebi ve yurt içinden gelen misafirler'e beş yüzer adet "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözü broşürlerimiz dağıtılarak katkıda bulunulmuştur.

20. İzmir Sağlık Turizm için Yurtdışı fuarlarında gösterilmek üzere Medical ve Termal Sağlık olmak üzere iki CD hazırlanmıştır.

21. Türkiye de bir ilk olan "İzmir Mobil Kent Rehberi" uzun çalışmalar neticesinde hazırlanarak İzmir Deniz Limanından Şehrimize ellerinde Pet'le gezecek olan turistler için 5 ayrı lisanda yaklaşık 185.000 karakterlik içerik hacmi olan bu projenin tatbikine başlanmıştır. Burada Başbakanlık Tanıtma Fonu katkıları ile bu projenin sağlanmış olduğunu da belirtmek isteriz.

22. Bilhassa bölgemizi İnanç Turizm açısından tanıtılmasına büyük yardımcı olacak "7 kiliseler" The Seven Churches of Revelation broşürü hazırlanmış ve İZKA?nın katkıları ile sağlanan bu proje beğeni kazanmıştır. Fuarlarda ve bilhassa Protestan dini inancından olan Turistler için büyük bir tanıtıcı hizmet olacağına inanmaktayız.

23. Her yıl yapılmakta olan "Turizm Haftası" etkinliklerine derneğimiz yoğun bir şekilde katılmaktadır.

24. T.C. Cumhurbaşkanlığı'mızın başlattığı ve Sayın Hayrünnisa Gül hanımefendinin himayelerinde yürütülen "Konuşan Kitap Şenliği"nin 5.'si İzmir şehrinde düzenlenmiştir. Bu etkinliğin tüm organizasyonu baştan sona kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı ve İzmir Valiliği'mizin ile sponsorların katkıları ve derneğimizin etkin çalışmaları sayesinde gerçekleştirilmiş, derneğimiz ödüllendirilmiştir.

25. Derneğimizin 68. yılı, Hilton otelde yapılan bir sunum ve üyelikleri 25 yıl geçen Sn. Semih Aktaş, Sn. Yaşar Aksoy ve Sn. Sancar Maruflu'ya 25. yıl hatırası verilmiş ve ardından bir kokteyl ile bu mutlu günümüz kutlanmıştır. Daha nice mutlu yıllar diliyoruz.

2013

1- 2 Şubat 2013 Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından organize edilen "Dünya Sulak Alanlar Günü" etkinliklerine derneğimiz Ekoturizm güzergahları yönü ile iştirak ederek temsil edilmiştir.

2. 24-27 / Ocak / tarihinde İstanbul da yapılan EMİTT (Uluslar arası Fuarı İzmir Standında Derneğimiz tanıtılmış ve ziyaretçiler bilgilendirilmiştir ve stand için ise derneğimiz İzmir turizm temsilcilerine yardımcı olmuştur.

3. Emitt Fuarı ile ilgili derneğimiz bir rapor hazırlamış ve bu rapor İzmir Valisi Sayın M.Cahit Kıraç'a sunulmuştur.

4. "İzmir'i Yaşamak" isimli bir kitabın basımı için faaliyete geçmiş ve il ölçüsünde ilçelerle teşkilatlandırılmış olan ve ilçelerde ki gelenek ve görenekleri tespit edip ortaya çıkarmak için çalışmalar yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müştereken bu eserin meydana gelmesi için gayretler sarf edilmiş ve uzun çalışmalar neticesinde ortaya çıkmasına çalışılmıştır.

5. 18 Mart 2013 tarihinde " Turizm de girişimcilik ve Franchising" konulu Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi,Turizm İşletmeciliği Bölümü ile İngiltere Oxfort Brookes Üniversitesi ve Derneğimiz bir çalıştay tertiplemiştir.

6. İzmirimizde inanç turizmi için bastırdığımız 7 kiliseler broşürlerinden talep olması sebebiyle 18.000 adet ilave baskı yapılmış ve ilgili yerlere teslim edilmiştir.

7. Kurucusu olduğumuz İKSEV 'in 2013 yılı tanıtım broşürleri bastırılmış ve Turistik Tesislerle Acentelere dağıtılmıştır.

8. ""The 2nd International Students' Stem Cell Congress"" için tanıtım kitapcılığı bastırılmış,400 adet torba çanta desteği verilmiştir.

9. İzmir Valiliğine tayin olan Sayın Mustafa Toprak ziyaret edilerek derneğimizin tanıtımı yapılmıştır.

10. İzmir Limanı girişinde İzmirimizi tanıtmak için dijital afişler bastırılmıştır.

11. P.T.T Genel Müdürlüğü destekleri ile devam eden İzmir Adnan Menderes Hava Limanı Terminalinden giriş yapan yabancı misafirlerimiz için EXPO 2020 logolu ve temalı giriş formu 400 bin adet kartpostal basımı ve uygulamasını gerçekleştirmiştir.

12. Derneğimiz kurulduğundan bu güne İZKA 'da ( İzmir Kalkınma Ajansı ) Kalkınma Kurul Üyesi olarak yer almakta , turizm,kültür,tanıtım ve diğer ilgili çalışma gruplarını oluşturarak öneri ve katkılarıyla İZKA stratejik planlarında etkin rol almaktadır.Ayrıca İZKA yarımada sürdürülebilir kalkınma stratejisi çalışmalarında ve oluşumunda önemli belirleyici katkıları olmuştur. Ayrıca 2009 yılında sonuçlandırıp hizmete sunduğumuz "Ekoturizm Güzergahları Kitabı" çalışmalarımız doğrultusunda hareket edilmesi ön görülmüştür.

2014

1- İzmir Kültür ve Sanat Eğitim Vakfının 2014 Uluslararası Caz Müzik Festivalinin Fuarlarda (uluslararası) temsil edilmesi.

2. İzmir'de Turizm ve Kültür bölümü olan Üniversitelerle işbirliğine başlanılması.

3. Bölgemizde Turizm alanı olarak bilinmeyen yerlerin araştırılarak tespit edilmesi,topluma duyurulması.

4. Turizm haftası açılışı için iştirakların ve katkıların yapılması ve açılış konuşmalarında görevlendirilmesine.

5. 70.Yıl kuruluşu dolayısıyla "Turizm Hukuku" kitabının hazırlıklarının hızlandırılması.

6. Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu ile birlikte "Turizm İnovasyon ve Kümelenme Odak Grubu olarak toplantının tertiplenerek bilincin geliştirilmesi.

7. Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon ve Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu işbirliği ile MEDİKAL TURİZM PAYDAŞLARI konulu Birinci Odak Grup Görüşmesi (medikal paydaşlarla).

8. Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na (Euro Velo) katılım ve kent içi ulaşımında bisiklet rolünün güçlendirilmesi çalışmalarında etkin rol alınması.

9. Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon ve Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu işbirliği ile MEDİKAL TURİZM PAYDAŞLARI konulu İkinci Odak Grup Görüşmesi (oteller,seyahat acenteleri ve tüzel paydaşlarla).

10. İlk defa Müslüman bir Ülkede yapılan (İzmir de gerçekleşen) Dünya BAPTİS KİLİSELER BİRLİĞİ KONGRESİNDE 7 KİLİSELER BRÖŞÜRÜMÜZ ile katkı sağlanması ve toplantıya katılım gerçekleştirilmesi.

11. Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon ve Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ile MEDİKAL TURİZM PAYDAŞLARI konulu Üçüncü Odak Grup görüşleri (Üniversiteler,Tüzel Paydaşlar ve STK larla).

12. 2002 Yılında Bergama da yaptığımız Arama Konferansında ortaya çıkan ve Bergama nın UNESCO Dünya Tarihi Mirasına girmesi gerektiği hususunda çalışmaların yapılması önerisinden sonra,uzun ve ciddi çalışmalarla bu yıl listeye girmeyi başarmıştır. Bunu duyurmak için muhtelif toplantıların yapılarak diğer yörelerimizin de özendirilmesi için İzmir 'de "999 uncu DÜNYA MİRASI BERGAMA" isimli toplantının İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile Bergama Belediyesi ile müşterek hazırlanması Tanıtım toplantısı.

13. Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi ve Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu işbirliği ile İZMİR MEDİKAL TURİZM PANELİ.